תוספת שכר– הסכם שכר (מסגרת) 2016- פסיכולוגים

ביום 18.04.2016 נחתם הסכם שכר (מסגרת) בין משרד האוצר לבין הסתדרות העובדים הכללית ובו סוכם על תוספת של 7.5% לכלל העובדים עבור השנים 2013-2017. לעובדים המדורגים בדירוג המח"ר או בדירוג הפסיכולוגים ומועסקים כפסיכולוגים תינתן תוספת כפולה- סה"כ 15%.
 
בהסכם הגיעו הצדדים להסכמות כי תוספות השכר יפרסו על פני השנים 2016-2018  וישולמו הן באמצעות מענק דו פעמי והן באמצעות 7 פעימות של תוספת קבועה לשכר :
 
מענק כספי בסכום של 2000 ₪ ישולם ב-2 תשלומים:
·         תשלום ראשון ב-01.01.2016  1000 
·         תשלום שני ב- 01.01.2017 – 1000 ₪
 
פעימות של תוספות השכר (מצטבר):
·         01.01.2016- 3.75%
·         01.07.2016- 4.75%
·         01.01.2017- 8.5%
·         01.03.2017- 10.25%
·         01.01.2018- 11.75%
·         01.06.2018- 13.5%
·         01.12.2018- 15%
*תוספות אלו יינתנו מעבר להשלמה לשכר מינימום ש עד 4300 ₪.
 

 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים