תוספת שכר 7.5% – הסכם שכר (מסגרת) 2016


ביום 18.04.2016 נחתם הסכם שכר (מסגרת) בין משרד האוצר לבין הסתדרות העובדים הכללית ובו סוכם על תוספת של 7.5% לכלל העובדים עבור השנים 2013-2017.
 
תוספת השכר תינתן ב- 7 פעימות שיהוו תוספות קבועות לשכר + 2 מענקים חד פעמיים כמפורט להלן:
 
מענק חד-פעמי בסכום של 2,000 ₪ למשרה מלאה ישולם ב-2 תשלומים:
·         תשלום ראשון ב- 01.01.2016 ß 1,000 ₪ למשרה מלאה
·         תשלום שני ב - 01.01.2017 ß 1,000 ₪ למשרה מלאה
 
תוספות שכר קבועות (מצטבר)*:
·        01.07.2016 ß 1%        (סה"כ 1%)
·        01.03.2017 ß 1.75%   (סה"כ 2.75%)
·        01.01.2018 ß 1.5%     (סה"כ 4.25% )
·        01.06.2018  ß1.75%   (סה"כ 6%)
·        01.12.2018 ß 1.5%     (סה"כ 7.5%)
*תוספות אלו יינתנו מעבר להשלמה לשכר מינימום שעד 4,300 ₪
 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים