עדכון שכר המינימום 

בחוק נקבע כי שכר המינימום יעלה בהדרגה ב-700 ₪ במספר פעימות :
·         החל מיום 1.4.2015 יעמוד שכר המינימום לחודש על סך של 4,650 ₪
·         החל מיום 1.7.2016 יעמוד שכר המינימום לחודש על סך של לפחות 4,825 ₪
·         החל מיום 1.1.2017 יעמוד שכר המינימום לחודש על סך של 5,000 ₪
 
בהתאם לחוזר הממונה על השכר מיום 16.4.15, החל מ-1 באפריל 2015 ישונה אופן חישוב ההשלמה לשכר מינימום, בהתאם להוראת השעה. 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים