מענק חד פעמי לעובדי המח"ר

ביום 10.5.2016 נחתם הסכם קיבוצי בין המעסיקים במגזר הציבורי לבין הסתדרות המח"ר המזכה את עובדי המח"ר, בין היתר במענק חד פעמי בגובה 1,193.25 ₪.
המענק החד פעמי ישולם במשכורת חודש יוני 2016 המשתלמת בחודש יולי 2016, ולכל המאוחר במשכורת חודש יולי 2016 המשתלמת בחודש אוגוסט 2016.
הזכאים למענק הינם:
עובדי המח"ר בשירות המדינה, הפסיכולוגים בכל מקומות העבודה, עובדי המח"ר בבתי החולים העירוניים, עובדי המח"ר בשירותי בריאות כללית, עובדי המח"ר במוסדות להשכלה גבוהה והעיתונאים -
אשר היו מועסקים במשרה מלאה החל מחודש דצמבר 2009 (כולל), ועד לחודש דצמבר 2012 (כולל).

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים