איגוד מקצועי

הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח בישראל" ("המח"ר"), פועלת במסגרת ההסתדרות החדשה, כהסתדרות אוטונומית בעלת מעמד משפטי המאפשר לה לייצג את חבריה, עניינית ובלעדית בכל הנושאים הספציפיים ברמה הארצית והמקומית.    

פעילותו של האיגוד המקצועי מתמקדת בניהול מו"מ מול המעסיקים בשירות הציבורי לקראת חתימה על הסכמי שכר וטיפול שוטף ביישומם, באכיפתם ובהחלתם של ההסכמים על העובדים האקדמאיים במקומות העבודה. בהכרזה על סכסוכי עבודה וטיפול בכל העניינים המשפטיים הנוגעים לאיגוד המקצועי של הסתדרות המח"ר

הסתדרות המח"ר עומדת בקשר ישיר עם נציגיה במקומות העבודה השונים באמצעות ארבעת מחוזות הסתדרות המח"ר, במטרה לשמור על זכויותיהם של העובדים האקדמאים במח"ר בכל מקומות העבודה.

הסתדרות המח"ר מאגדת בתוכה כ- 30,000 אקדמאים, המועסקים במגזר הציבורי, לרבות בשירות המדינה, ברשויות המקומיות, בשלוש הערים הגדולות, במוסדות להשכלה גבוהה, בשירותי בריאות כללית, בחברות הממשלתיות ועוד.      

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים