נוהל הגשת הבקשה לגמול השתלמות  

יש למלא טופס בקשה לגמול השתלמות ולצרף:

  אישור מעסיק על תאריך תחילת עבודה, הגדרת תפקיד ותיאורו, הדירוג ותחולתו.

  תעודת ב.א./אישור זכאות לתואר.

  תארים שנלמדו במוסדות בחו"ל – אישור שקילות מהוועדה להערכת תארים במשרד החינוך.

  תעודות בהיקף של 400 שעות לפחות הכוללות תאריך התחלה וסיום הקורס, היקף שעות     הלימוד ותכנית לימודים מפורטת.

  תעודה בשפה זרה – יש לצרף תרגום עברי שיאושר ע"י אגף כח אדם.

  לגמול השתלמות ב' יש לצרף את אישור גמול א'.

  עותק משובר התשלום. 

 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים