תשלום ודמי טיפול

הטיפול בבקשות לגמול השתלמות א' ו- ב' כרוך בתשלום.

להלן פרוט גובה האגרה בהתאם לסטטוס החברות בהסתדרות:

       אקדמאים משלמי דמי חבר (0.95%) - 50 ש"ח.

        אקדמאים משלמי דמי טיפול ארגוני (0.8%) – 200 ש"ח.

       אחרים - 400 ש"ח.
 

את האגרה יש לשלם לזכות חשבון מספר 513312/15 ע"ש הסתדרות האקדמאים במח"ר, בבנק לאומי, סניף ראשי (800).


את האגרה ניתן לשלם בכל סניפי הבנקים באמצעות שובר לתשלום או ישירות לחשבון.
התשלום הינו חד פעמי ועומד לזכותו של העובד עד לאישור גמול ההשתלמות.

שוברי תשלום ניתן להשיג במשרדי גמול ההשתלמות ובמחוזות המח"ר.

 

 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים