התוספת לשכר בגין גמול השתלמות  

גמול השתלמות א' - 328.76 ₪.

גמול השתלמות ב' - 328.76 ₪.

גמול השתלמות ב' לעובדים בדרגה 41 ומעלה – 430.86 ש"ח.

גמול השתלמות ב' לעובדים בדרגה 44 ומעלה  - 430.86 ש"ח או 9% מהשכר המשולב, לפי הגבוה מבין השניים.

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים