מידע כללי

עובד בדירוג המח"ר זכאי לתגמול כספי עבור שעות לימוד שלמד מעבר ללימודי תואר, אשר נועדו להעשיר את השכלתו ולשפר את מיומנויותיו בתחום עיסוקו.

הזכאות הינה עד לשני גמולים, כאשר כל גמול השתלמות ניתן בעבור 400 שעות לימוד שהוכרו על ידי הוועדה בהתאם לקריטריונים שנקבעו.

ועדת הגמול הינה ועדה פריטטית, המורכבת מנציגי המעסיקים והסתדרות האקדמאים במח"ר.

תוספת שכר בגין גמול השתלמות הינה תוספת שכר לכל דבר ועניין – לפנסיה ולערך שעה.

 

כתובת : שטראוס 17, ירושלים 9514214

זהבה שטרק
- מנהלת המחלקה

רונית זיו – רכזת מנהלית

טלפון: 02-5456521

פקס: 02-6246893 

קבלת קהל ומענה טלפוני בימים: ב', ג' ו- ה בין השעות 09:00-12:00

 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים