ייסודה של הסתדרות המח"ר: צעדים ראשונים מאת ד"ר מאיר סיון (1)

מטרה

מטרת מאמר זה לסקור נקודות ציון חשובות בהתפתחותה של הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח (המח"ר), בעיקר בשני העשורים הראשונים לפעילותה, ולעמוד על מערכת יחסי הגומלין בינה לבין ההסתדרות הכללית והאיגודים המקצועיים.                  


יסוד הסתדרות המוסמכים למדעי החברה

חיפה היא המקום בו נוסדה ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל. בילצקי (1981: 44-45) מדווח, כי "הוועידה הכללית של פועלי ארץ ישראל התכנסה בחיפה באולם הטכניון, במוצאי שבת, כ"ג בכסלו תרפ"א (4 בדצמבר 1920). ביום הרביעי לוועידה, ב-7 בדצמבר, הכריז דוד רמז, לאחר שורה של הצבעות: "נוצרה ההסתדרות: ההסתדרות הכללית של פועלי ארץ ישראל".

הוועידה השישית של ההסתדרות הכללית, שהתקיימה בשנת 1945 הביאה להקמתם של איגודים מקצועיים על בסיס ענפי ותעשייתי "וכן איגודים על בסיס מקצועי ועל פי בסיס השכלה" (צעיר-הרים, 1996: 62). החלטה זו יצרה לגיטימציה להיענות ללחצים להקים איגודים מקצועיים על בסיס של השכלה, ובין היתר – להקים את הסתדרות המח"ר. 

חיפה היא גם המקום בו החלה התארגנות של אקדמאים בישראל. ד"ר אליעזר בונה תיאר בראיון, שהעניק בשעתו לאברהם רבן (האקדמאי: 1971: 21), כי "ההיסטוריה שלנו מתחילה עם ארגון כלכלנים וסטטיסטיקאים, שהחל פעולתו במסגרת הארגון הארצי של עובדי המדינה, עוד ב-1951". עוד ציין בונה, כי "הסתדרותנו הוקמה רשמית ב- 1958, כך שחיפה הקדימה ב-6 שנים את הארגון שלנו". בונה ממשיך ומספר, כי עד לאותו מועד הוכרו בארץ רק התארגנויות של אקדמאים: מהנדסים ורופאים. הוא ממשיך ומדווח, כי מעבר לכלכלנים ולסטטיסטיקאים לא היה מדובר על מקצועות אחרים במדעי החברה.

למאמר לחץ כאן[1] כותב המאמר, ד"ר מאיר סיון, משמש כמנהל הסתדרות המח"ר במחוז חיפה והצפון וכמ"מ היו"ר הארצי.

 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים