‏07 ספטמבר 2016
‏ד' אלול תשע"ו

לכבוד,
עובדי המח"ר

 

הנדון: טפסי הצטרפות ללשכת האקדמאי- האגודה המקצועית לניהול ומנהיגות

הריני שמחה להודיעכם, כי נושא הגבייה המרוכזת של דמי החבר לאגודה המקצועית "לשכת האקדמאי במח"ר" הוסדר, וניתן מהיום להצטרף לאגודה החדשה.

סכום ההשתתפות בדמי חבר ללשכת האקדמאים במח"ר, עבור שנת 2016, הוא 774 ש"ח לשנה.

סכום זה הינו בנוסף לזכותם של עובדי המח"ר מהסכם 93-96, לקבל דמי חבר ב- 2 אגודות מקצועיות (תוספת שכר הניתנת לעובדי המח"ר מידי שנה במשכורת חודש אוקטובר). 

מצ"ב טופס הצטרפות לאגודה עליו יש לחתום על מנת לממש את זכותכם להיות חברים באגודה, להשתתף בפעילותיה (קורסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל) ולקבל תשלום מלא עבור דמי החבר מהמעסיק.

כמו כן, מצ"ב הוראת הביצוע שנשלחה למעסיקים ממר יוסי כהן, הממונה על השכר ויחסי עבודה (בפועל), המבהיר כי לשכת האקדמאים במח"ר הינה האגודה היחידה המאושרת ע"י נציבות המדינה לצורך קבלת תשלום דמי החבר מהמעסיק.

את הטפסים החתומים יש להעביר חזרה במייל לכתובת: aguda@machar.org.il או בדואר לכתוב: לשכת האקדמאי במח"ר (אצל הסתדרות המח"ר), שטראוס 17, ירושלים 9514214.

הסתדרות המח"ר ממשיכה לפעול לטובת חבריה, קידומם וחיזוקם במקומות העבודה.

 

 

                                                                                                            בכבוד רב,

 

  

 

    יעל רון, עו"ד
     יו"ר הסתדרות המח"ר

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים