ועדת ארגון, מינהל וכספים

שם משפחה שם פרטי מקום עבודה מחוז
בן צבי- שי דליה בי״ח הדסה  ירושלים
לוי משה רשות המסים ירושלים
סלובטיצקי איסר גמלאים ירושלים
פוליאק בוריס בתי משפט באר שבע
ברגל אביבה כי״ל באר שבע
מזרחי ברמן יפית עיריית חיפה חיפה
רוזוב גיא רשות מקרקעי ישראל חיפה
רוטנר חיים חברת חשמל חיפה
סולומון איגור  גמלאים חיפה
ניר עזרא תעשייה אווירית תל אביב
ססי רוני משרד הביטחון תל אביב
גבריאל גילי עיריית תל אביב  תל אביב
סטלוריו משה ביטוח לאומי תל אביב
אייש אילנית משרד הבינוי והשיכון תל אביב
לב טובה גמלאים תל אביב
שופס יחזקאל גמלאים תל אביב
חנוך שמשון נתיבי ישראל תל אביב

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים